Cagri Tolga Avsar

  •   Cagri Tolga Avsar
  • Cagri Tolga Avsar's details
   • Title: General Manager
   • Company: Scheer Group
   • Country: Turkey

  Cagri Tolga Avsar Hakkında

  Cagri Tolga Avsar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği ve Hacettepe Üniversitesi’nden İşletme Yüksek Lisans derecelerine  sahiptir. Uzun yıllar Savunma Sanayi,  Üretim ve Finans sektörlerinde, Türkiye’nin önde gelen firmalarında Stratejik Planlama, Program ve Proje Yönetimi, İş Süreçleri Yönetimi, Yalın 6 Sigma, İş ve Bilgi Teknolojileri Dönüşümü, İnovasyon Yönetimi, Değişim Yönetimi ve Dijital Dönüşüm konuları başta olmak üzere çalışmalarda bulunmuş ve üst düzey yöneticilik yapmıştır. 2008’den beri Scheer Holding şirketlerinde Üst Düzey Yöneticilik yapmakta olup, 2012’den beri Scheer Danışmanlık ve Bilgi Sistemleri A.Ş.’de Genel Müdür görevini yürütmektedir. Cagri Tolga Avsar, Türkiye’de otomotiv endüstrisini de kapsayan Endüstri 4.0 konusunun içselleştirilmesi, gelişimi ve uygulamalarına yönelik insiyatiflerde rol almakta ve yayılımı için çalışmalar yürütmektedir.

   

  About Cagri Tolga Avsar

  He has Bachelor of science degree in Mechanical Engineering from Middle East Technical University and had his MBA degree from Hacettepe University. He has extensive experience in Turkey’s top leading companies in Defense, Manufacturing and Finance industries leading Strategic Planning, Program&Project Management, Business Process Management, Lean 6 Sigma, Business & IT Transformation, Innovation Management, Change Management and Digital Transformation initiatives as an executive. Since 2008, he has been working at Scheer Holding companies in executive roles and he is General Manager of Scheer Danışmanlık ve Bilgi Sistemleri A.Ş. since 2012. Cagri Tolga Avsaris actively taking role and working on  internalization, development and application of Industry 4.0 in Turkey including automotive industry.